KONTAKT

Tešíme sa na stretnutie

Sídlo firmy

RMF CORP s. r. o.
Vajanského 20
020 01 Púchov

Kancelária

DOM PRE VÁS
Novonosická 1220/47B
020 01 Púchov
Slovakia

Fakturačné údaje

IČO : 46 594 141
IČ DPH : SK2023457348
Zapísaný v OR okr. súdu v Trenčíne vložka 25950/R

Peňažný ústav : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : 2924873572/1100
IBAN : SK83 1100 0000 0029 2487 3572

Peňažný ústav : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 4027654416/7500
IBAN : SK97 7500 0000 0040 2765 4416

Kontakty

Michal Filo

obchodný riaditeľ, cenové ponuky
+421 911 151 510
info@domprevas.sk

Michal Rosina

výkonný riaditeľ, cenové ponuky
+421 918 771 331
info@domprevas.sk

Juraj Štrbáň

vedenie a organizácia stavieb
+421 903 816 512
servis@domprevas.sk

Jakub Krejčí

obchodné oddelenie
+421 917 513 621
obchod@domprevas.sk

Ing. arch. Andrej Bednár

architekt
+421 918 771 331
info@domprevas.sk

Ľubica Drábiková

fakturácia, ekonomické oddelenie
+421 908 280 143

Pavol Kostelanský

hypotéky, úvery, poistenie
+421 948 511 747

Mgr. Martin Jurčík

marketing, reklama
+421 908 499 810

Roman Juríček

strechy, krovy
+421 907 081 788

Viliam Janíček

základy, základové doskya
+421 904 516 267

Tomáš Ondrášik

majster, murárske práce
+421 948 529 727

Juraj Štrbáň

elektroinštalácie
+421 903 816 512

Maroš Sirvoň

voda, odpad, vykurovanie
+421 948 282 331

Tomáš Zsadány

realizácie záhrad
+421 905 821 415 | landcaresro@gmail.com

Máte otázky? Budeme radi keď nám napíšete.

Navštívte nás
v našej kancelárii

DOM PRE VÁS
Novonosická 1220/47B
020 01 Púchov
Slovakia