KONTAKT

Tešíme sa na stretnutie

Sídlo firmy

RMF CORP s. r. o.
Vajanského 20
020 01 Púchov

qr kod dom pre vás

Kancelária

DOM PRE VÁS
Novonosická 1146
020 01 Púchov
Slovakia

Fakturačné údaje

IČO : 46 594 141
IČ DPH : SK2023457348
Zapísaný v OR okr. súdu v Trenčíne vložka 25950/R

Peňažný ústav : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : 2924873572/1100
IBAN : SK83 1100 0000 0029 2487 3572

Peňažný ústav : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 4027654416/7500
IBAN : SK97 7500 0000 0040 2765 4416

Kontakty

Michal Filo

obchodný riaditeľ
+421 911 151 510
info@domprevas.sk

Michal Rosina

výkonný riaditeľ
+421 918 771 331
info@domprevas.sk

Ing. Peter ROSINA

výstavba domov - servis
+421 917 685 114
servis@domprevas.sk

Ing. arch. Andrej Bednár

architekt
+421 918 771 331
info@domprevas.sk

Ľubica Drábiková

fakturácia, ekonomické oddelenie
+421 908 280 143

Pavol Kostelanský

hypotéky, úvery, poistenie
+421 948 511 747

Mgr. Martin Jurčík

marketing, reklama
+421 908 499 810

Roman Juríček

strechy, krovy
+421 907 081 788

Peter Brňák

základy, základové dosky
+421 905 552 129

Tomáš Ondrášik

majster, murárske práce
+421 948 529 727

Juraj Štrbáň

elektroinštalácie
+421 903 816 512

Máte otázky? Budeme radi keď nám napíšete.

Navštívte nás
v našej kancelárii

DOM PRE VÁS
Novonosická 1146
020 01 Púchov
Slovakia